De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

06-2015 - Knooperf 'Achterveldse Eng' verkocht

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2015-06-02
Meer informatie: Ir. N.J. (Nico) Beun
E-mail: n.j.beun@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3785929
Mobiel: +31(0)6-48131099
Aandachtsgebied: natuur, landschap en ruimte

knooperf-achterveldseeng-foto

Knooperf 'Achterveldse Eng' is een voormalige agrarisch erf in de dorpsrand van Achterveld. Met de ontwikkeling van Knooperf Achterveldse Eng zal de publieke toegankelijkheid van het dorpsrandlandschap worden versterkt. Over het erf en door het landschap komen nieuwe wandelpaden, waarmee het erf een schakel gaat vormen tussen de dorpsrand, de Modderbeek, andere (recreatieve) plekken, (voormalige) boerenerven en landgoederen in de omgeving. Door de verbinding met het landschap kan het Knooperf zowel voor de bewoners van het erf, als voor de omwonenden en voor recreanten betekenis krijgen.

In 2008 kocht de provincie Utrecht de grond en de boerderij. Afgelopen november is door Gebiedscoöperatie O-gen, de gemeente Leusden en de provincie een openbare verkoopprocedure gestart met het karakter van een inschrijfwedstrijd. Dit op basis van het door de gemeenteraad van Leusden vastgestelde Publiek Programma van Eisen. Door 5 gegadigden is een ontwikkelingsplan ingediend voor het voormalige agrarische erf. Deze plannen zijn beoordeeld door een jury van deskundigen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, planologen van de gemeente Leusden en provincie Utrecht en omwonenden. Het ontwikkelingsplan van een groep familieleden en vrienden uit Achterveld en de Glind kwam als beste uit de bus. Zij willen de oorspronkelijke boerderij terugbouwen die in 1980 is afgebrand. De bestaande schuren op het erf worden verbouwd en gerenoveerd en een deel wordt afgebroken. In de nieuw te bouwen boerderij en gerenoveerde schuren worden 4 woningen gerealiseerd. Verder komt er een atelier en een 2 kantoren. Het erf wordt helemaal opnieuw ingericht met een boomgaard, een wijngaard, een groentetuin, een graanakker en een paardenwei. Vanuit en over het erf worden openbaar toegankelijke wandelpaden richting de Modderbeek aangelegd. Het winnende ontwikkelingsplan viel op door de manier waarop toekomstige activiteiten op het erf worden gericht op de Achterveldse gemeenschap.

 

 
Gerelateerd aan het project:

Knooperven

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken