De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

09-2014 - Tijdelijke Gastvrijheidsvoorzieningen

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2014-09-10
Meer informatie: Dr. J.H.A. (Hans) Hillebrand
E-mail: h.hillebrand@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3784469
Mobiel: +31(0)6-31932884
Aandachtsgebied: Gebiedsontwikkeling

Tijdelijk Anders Gebruiken kan een goede keus zijn wanneer een terrein ligt te wachten op een meer definitieve bestemming, maar deze om allerlei redenen nog niet gerealiseerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan ruimte die is gereserveerd voor stadsuitbreiding waar op dit moment vanwege de crisis geen gebruik van wordt gemaakt. Of aan gebieden langs de grote rivieren, waar op termijn maatregelen genomen gaan worden in het kader van waterveiligheid. Op dit soort plekken zou zich prima tijdelijk een recreatie- of horecaondernemer kunnen vestigen.

De recent verschenen conceptwijzer schetst o.a. de voordelen voor terreineigenaren en geeft een drietal voorbeelden. Maar toepassing is op veel plekken mogelijk.

 
Gerelateerd aan het domein:

Natuur, landschap en ruimte

Gerelateerd aan het project:

Tijdelijk Anders Bestemmen

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken