De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

07-2014 - Succesvolle aanpak gaat nieuwe fase in

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2014-07-02
Meer informatie: Drs. M.M.A. (Lenie) Klein Holkenborg
E-mail: lenie@kleinholkenborg.nl
Telefoon: 06-23138595
Mobiel: -
Aandachtsgebied: Antibioticavrije Ketens

Op 26 juni jl. sloten Innovatie Agro & Natuur en Keten Duurzaam Varkensvlees hun samenwerking op het gebied van een Antibioticavrije Varkensketen af met een bijeenkomst. Ongeveer 70 mensen kwamen hiervoor naar het bedrijf van varkenshouder en KDV-deelnemer Hans Verhoeven in Valkenswaard. ''De samenwerking is heel goed geweest en ik heb er vertrouwen in dat KDV nu zelfstandig doorgaat op deze succesvolle route'', aldus Ger Vos, directeur van Innovatie Agro & Natuur, bij de opening.

banner_vos_verhoeven_lenie_260614

De ontwikkelde ketenaanpak bestaat eruit dat er vanuit de keten een gezamenlijke visie is op diergezondheid met meetbare criteria. Daarbij biedt de ketenorganisatie ondersteuning aan de varkensbedrijven door ze snel te informeren over behaalde resultaten, oorzaken bij knelpunten te achterhalen en 'ketencoaches' aan te bieden. Met succes; het antibioticagebruik is op de deelnemende bedrijven in de afgelopen periode drastisch teruggebracht en KDV verwacht met haar aanpak in 2016 een gemiddeld antibioticagebruik van minder dan 1 ddd/j (DierDagDosering per jaar). Dat betekent meer dan 95% reductie! Antibioticagebruik terugbrengen tot nul in de varkensketen is dus mogelijk. Onder leiding van Felix Rottenberg kwam een panel van deskundigen onder andere tot de conclusie dat het nu aan de supermarkten is om in actie te komen. KDV werkt eraan om als merk bij consumenten bekender te worden en supermarkten kunnen ervoor zorgen dat de consument het antibioticavrij geproduceerd varkensvlees in de schappen vindt. Omdat ook een moderne stalinrichting bijdraagt aan diergezondheid, en dus reductie van antibiotica, ontwikkelde Hans Verhoeven de Stal van de Toekomst. Samen met een consortium van Nederlandse bedrijven bouwde hij een hypermoderne varkensstal die ook op internationale belangstelling kan rekenen. Deze stal is volledig ingericht op de zorg voor diergezondheid en levert energie. Op de dag van de opening van de nieuwe stal kwamen er zo'n 200 agrariërs er hun licht opsteken.

De aanpak die Innovatie Agro & Natuur samen met KDV ontwikkelde, is in kort bestek beschreven in het boekje 'Een Antibioticavrije varkensketen. Het kan!'.

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het project:

Antibioticavrije Ketens

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken