De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Alle Rapporten & Voortgangsrapportages

Verwijzingen:

Alle Rapporten & Voortgangsrapportages voor Agrocentrum

Het Agrocentrum - Een duurzaam varkenscluster

De voortgaande schaalvergroting in de varkenshouderij maakt het zoeken naar een duurzaam ontwikkelingsmodel urgent. Daarom is het Agropark-idee (2000) vertaald naar een bedrijfsmodel met perspectief.

De LegoBoerderij - Perspectieven voor modulaire voedselproductie

De modulaire aanpak maakt het relatief eenvoudig om veeteelt en tuinbouw te integreren met woonvoorzieningen, waardoor mogelijkheden onstaan voor een nieuw 'contrat social' tussen boer en burger.

Towards an International Association for Sustainable Agroparks

The convergence of a number of major trends demand that we re-design the way we produce, process and distribute food.

Breekwater - Verkenning van de mogelijkheden om een aquacluster te vormen in Rotterdam

In dit rapport worden concrete mogelijkheden voor de vorming van een aquacluster geïdentifi ceerd.

Agroparken: het concept, de ontvangst, de praktijk

Innovatie Agro & Natuur lanceerde dit concept in 2000 om vernieuwingen in de landbouw te entameren. Dit boek wil ieder die zich afvraagt wat er van het agropark is terechtgekomen, informeren en inspir

Agrocentrum Amsterdam - Ontwerpen voor agroparken in havengebieden

Kern van het agrocentrum is een energieketen opzetten met varkenshouderij, glastuinbouw, veevoerproductie, mestverwerking en biogasproductie. Ook champignonteelt en viskweek zijn opties.

Voortgangsrapportage Agroparkscan

Een agroparkscan kan (cijfermatige) ondersteuning bieden als u wilt weten of een agropark voordelen zou kunnen opleveren binnen uw regio.
Resultaatpagina(s): 01 02
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken