De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Alle Rapporten & Voortgangsrapportages

Verwijzingen:

Alle Rapporten & Voortgangsrapportages voor Knooperven

Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied

Veel boerderijen en stallen in Nederland hebben hun agrarische functie verloren - een proces dat ook de komende decennia zal doorgaan. Hoeveel erven dat tot 2030 zullen zijn, is in kaart gebracht.

Haalbaarheidsonderzoek vervolg Knooperven

Onderzocht is of de ervaring, opgedaan bij de pilot in Tubbergen, te behouden in de vorm van een maatschappelijke onderneming met als taak om meer (knoop)erftransformaties te bewerkstelligen

Wonen op een knooperf

Dit boek toont de ideeën van vijf ervaren architectenbureaus. Het zijn ideeën die gebaseerd zijn op wat daadwerkelijk mogelijk is.

Knooperven - Het concept

Dit boek beschrijft waarom Knooperven een oplossing bieden voor knelpunten in het landelijk gebied. Daarnaast geeft het inzicht in de kwaliteiten waaraan een Knooperf moet voldoen.

Knooperven - Nieuw leven in het buitengebied

Het concept 'Knooperven' biedt nieuwe kansen aan boeren, burgers en het landschap.

Knooperven. Advies juridische borging kwaliteitsdoelen

De juridische borging van de kwaliteitsdoelen staat in deze notitie centraal. Er wordt ingegaan op zowel het te doorlopen juridisch en planologisch proces als op de te gebruiken juridische instrumente

Experiment Learning History rond het concept Knooperven

Verslag van een experiment met het 'leerinstrument' Learning History. Doel was om te bezien of dit instrument kan helpen om de aanpak bij conceptontwikkeling en -toepassing verder te optimaliseren.

Knooperven

Landschapsontwikkelingsplannen worden traditioneel alleen 'top-down' en integraal ontworpen. De ontwikkeling van nieuw - aanvullend - planningsinstrumentarium is noodzakelijk.

Voortgangsrapportage Knooperven

Knooperven worden ontwikkeld uit bestaande middelgrote agrarische bedrijven... Inzet knooperven: kloeke, eigentijdse erfensembles die voortbouwen op de identiteit van het twentse erf..

Voortgangsrapportage Tuinenrijk

In de voortgangsrapportage leest u meer over het verloop van het project.
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken