De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Alle Rapporten & Voortgangsrapportages

Verwijzingen:

Alle Rapporten & Voortgangsrapportages voor Antibioticavrije Ketens

Eindrapportage IP AB-vrije Pluimveeketen

Het IP AB-vrije Pluimveeketen van Innovatie Agro & Groen (voorheen InnovatieNetwerk) met 2 Sisters Storteboom is afgerond. Doel was om een antibioticavrije pluimveeketen te realiseren.

Tussenrapportage Antibioticavrije Pluimveeketen

Met 2 Sisters Storteboom en Aviagen wordt toegewerkt naar antibioticavrij produceren in de pluimveeketen middels een vernieuwd kwaliteitsproces in de vleeskuikenketen en de schakels daarvoor.

Eindrapportage Fase 2 Antibioticavrije Varkensketen

Met deze eindrapportage wordt een succesvol leertraject in samenwerking met Innovatie Agro & Natuur en Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) beëindigd. KDV gaat zelfstandig de 3e en laatste implementatief

Rapportage start 2e fase pluimveeketen

In deze rapportage wordt uitvoerig beschreven hoe de 2e fase zal moeten verlopen, incl. kritische succesfactoren, monitoringssystematiek en samenwerking en transparantie tussen partners in de gehele k

Kennisvragen Antibioticavrije Ketens

In de 1e fase van het project Antibioticavrije Ketens zijn niet alleen experimenteerplannen opgesteld, maar ook vragen gesteld die terugkoppeling behoefden naar kennisinstellingen, de 'kennisvragen'.

Eindevaluatie 1e fase pluimveeketen

Deze rapportage bevat de eindevaluatie van de 1e fase van het onderzoek naar de reductie van antibioticagebruik in de pluimveeketen, uitgevoerd binnen het Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens.

Eindevaluatie 1e fase varkensketen

Deze rapportage bevat de eindevaluatie van de 1e fase van het onderzoek naar de reductie van antibioticagebruik in de varkensketen, uitgevoerd binnen het Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens.

Advies Klankbordgroep AB-vrije Ketens

In het advies worden de bevindingen uit fase 1 (experimenteerfase) samengevat, wordt aandacht gevraagd voor een vijftal leerpunten uit fase 1, en wordt de noodzaak van vervolgonderzoek onderstreept.

Eindevaluatie 1e fase pluimveeketen

Deze rapportage bevat de eindevaluatie van de 1e fase van het onderzoek naar de reductie van antibioticagebruik in de pluimveeketen, uitgevoerd binnen het Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens.
Resultaatpagina(s): 01 02
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken