De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Rapporten

Verwijzingen:

Alle rapporten:

Noordzeevissers verkopen hun vis zelf via internet

Het project voor een webmarket 'VersvandeVisser' betreft een ketenaanpak waarbij de visser zelf de regie heeft met inschakeling van sociale netwerken en directe interactie tussen visser en consument.

Inspiratie voor de Natuursector

Analyse en omschrijving van leerpunten voor de natuursector verkregen uit cases van andere branches met vergelijkbare bedreigingen en zwaktes.

Oergezond met Oerdis

In het boek 'Oergezond met Oerdis' wordt beschreven hoe wetenschappers denken over Oerdis en hoe je Oerdis kunt toepassen in de praktijk. Zie www.oerdis.nl.

SWOT-analyse van de natuursector

Deze SWOT-analyse (update van aug. 2012) draagt bij aan het ontwikkelen van benodigde inzichten om tot systeeminnovaties te komen, vraaggestuurde ketens te vormen en nieuwe doelgroepen te betrekken.

Cleantech Playground

In dit rapport staat de vraag centraal of we kringlopen beter sluitend kunnen krijgen als we de stad gaan zien als een natuurlijk ecosysteem. Voor twee locaties in Amsterdam Noord is een plan gemaakt.

Stadsbuurderij Tuinen van West

Bij het ontwikkelen van vernieuwde plannen voor Tuinen van West stond de stadse vraag centraal. De businesscases moesten elementen van de buurderij en het educatief ervaringscentrum bevatten.

Nutri-hof

Het rapport beschrijft de ontwikkeling van het concept Nutri-hof, waarbij de kweek van vis, groenten, eendenkroos en mestwormen binnen één bedrijf plaatsvindt.

Van Noordzeevisser naar multipurpose maritiem ondernemer

De uitdaging is het businessmodel van de visserij te verbreden naar andere activiteiten op zee. Op die manier kunnen nieuwe inkomstenbronnen worden ontwikkeld.

Het natuurdebat ontward

De drie motieven voor natuurbescherming (erfgoed, kapitaalgoed en consumptiegoed) zijn tot nu toe te weinig onderscheiden, met als gevolg een onontwarbare kluwen van argumenten en tegenargumenten.

Groene Scan - Een andere manier om onze welvaart te meten

Het rapport bevat de resultaten van de Groene Scan Schouwen-Duiveland, alsmede een handleiding voor gemeenten en regio's om een dergelijke Groene Scan uit te voeren voor het eigen grondgebied.
Resultaatpagina(s): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken