De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Rapporten

Verwijzingen:

Alle rapporten:

Haalbaarheidsonderzoek vervolg Knooperven

Onderzocht is of de ervaring, opgedaan bij de pilot in Tubbergen, te behouden in de vorm van een maatschappelijke onderneming met als taak om meer (knoop)erftransformaties te bewerkstelligen

Werkprogramma 2013

Innovatie Agro & Natuur ontwikkelt en zorgt voor implementatie van grensverleggende innovaties teneinde hardnekkige maatschappelijke vraagstukken op te lossen en/of creëert geheel nieuwe perspectieven

Applying Polydome: greenhouse polycultures in the Dutch context

Engelstalig rapport over combinatieteelten in de praktijk, uitgewerkt voor een Nederlands bedrijf.

Multipurpose zeegaand platform

In dit rapport is door Koers & Vaart met een brede maritieme blik gegeken naar de problematiek van het multipurpose maritiem ondernemen. Het scala aan mogelijke nevenactiviteiten is daarmee verbreed.

Functiecombinaties in het buitengebied

Meer functiecombinaties in het buitengebied kunnen juridisch mogelijk gemaakt worden door introductie in het recht van het concept ecosysteemdiensten en opname in de wet van een duurzaamheidsladder.

Bedrijfsmatig werken in bos- en natuurbeheer

Beheerders van natuurgebieden zijn een belangrijke schakel in de ontwikkeling van vraaggestuurde ketens. Driekwart van de eigenaren wil bedrijfsmatig werken, van hen ervaart 40% daarin belemmeringen.

Optimalisering kosten en opbrengsten van wilgenplantages: een verkenning

Het rapport gaat over efficiënte & effectieve aanleg van wilgenplantages. Er wordt ingegaan op de vragen hoe die het landschap kunnen verrijken en kunnen bijdragen aan de Nederlandse biobased economy.

Groene apps voor meer verbinding met de natuur

Nieuwe media zijn onmisbaar in de communicatie over innovaties. Apps bieden goede mogelijkheden om interactie over een onderwerp tot stand te brengen.

Testament van Terra

Draagvlak bij burgers voor natuur en (nieuwe) wildernis is noodzakelijk voor onze toekomstige leefbaarheid. Nederland kan hierin in een internationale context het voortouw nemen.

Op zoek naar onze natuur

Met deze publicatie hopen we bij te dragen aan de verkenning van nieuwe opties voor nieuwe rituelen, anders omgaan met voedselproductie en dieren, nieuwe vormen van landschaps- en natuurontwikkeling.
Resultaatpagina(s): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken