De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Rapporten

Verwijzingen:

Alle rapporten:

Ambitiedocument GreenNest hotel en tuinbouwexperience

Ambitiedocument over een gestapeld verticaal park met de schoonheid van de internationale sierteelt.

Hoeksche Rooie

De Hoeksche Rooie komt uit de grond van het hart van de Hoeksche Waard: vol van smaak, duurzaam en lokaal. In dit boekje leest u over de totstandkoming, de eigenschappen en de toepassing ervan.

Werkprogramma 2014

Innovatie Agro & Natuur houdt zich primair bezig met het samen met andere partijen ontwikkelen en naar een eerste praktijk brengen van grensverleggende innovaties, die het karakter hebben van game cha

Ondernemerschap in de sector bos, natuur en landschap

Natuurorganisaties ontwikkelen zich naar maatschappelijke ondernemingen. In dit rapport de resultaten van inspirerende gesprekken met ondernemende medewerkers van natuurorganisaties.

Crowdfunding in de natuur-, bos- en landschapssector

Crowdfunding is booming business, maar in de 'groensector' zijn crowdfundingprojecten op één hand te tellen. In dit rapport een weergave van gesprekken met deskundigen uit de NL-crowdfundingmarkt.

Grondbeleid en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Het grondbeleid van gemeenten - en het daarmee verbonden gedrag van projectontwikkelaars - lijkt in verschillende projecten een belemmerende factor te zijn om een duurzame leefomgeving te realiseren.

Rapportage start 2e fase pluimveeketen

In deze rapportage wordt uitvoerig beschreven hoe de 2e fase zal moeten verlopen, incl. kritische succesfactoren, monitoringssystematiek en samenwerking en transparantie tussen partners in de gehele k

Lupine als sojavervanger in veevoer

Kiemkracht probeert de teelt van lupine in Europa weer te bevorderen door de Andes lupine of tarwi in Europa te introduceren en zo een volwaardig alternatief voor soja-importen te creëren.

Verdienmogelijkheden groen in economisch perspectief

De Nederlandse natuur moet minder subsidie-afhankelijk worden. De verdienmodellen in dit essay zijn op bedrijfsniveau kansrijk en kunnen op grote schaal in Nederland worden toegepast.
Resultaatpagina(s): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken