De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Rapporten

Verwijzingen:

Alle rapporten:

Wilgendoolhoven

De wereldwijde vraag naar houtige biomassa zal toenemen vanwege de bijdrage aan de biobased economy. Daarom moet in Nederland gekeken worden naar de mogelijkheden van biomassateelt.

De Rijkskas

In dit essay met name beelden van het Rijksmuseum als Rijkskas met mogelijkheden om zich culinair, kunsthistorisch, educatief, architectonisch en technologisch te onderscheiden.

Marktconsultatiedocument GreenNest hotel en tuinbouwexperience

Marktconsultatiedocument over een gestapeld verticaal park met de schoonheid van de internationale sierteelt.

De gastvrijheidssector en tijdelijkheid

Ook in de gastvrijheidssector is er al ervaring opgedaan met tijdelijk gebruik. De vraag is of er grensverleggende vernieuwingen nodig zijn om de voor handen zijnde potenties ten volle te benutten.

Eindrapportage Fase 2 Antibioticavrije Varkensketen

Met deze eindrapportage wordt een succesvol leertraject in samenwerking met Innovatie Agro & Natuur en Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) beëindigd. KDV gaat zelfstandig de 3e en laatste implementatief

Actieagenda Natuur en Gastvrijheid

Het rapport doet verslag van de eerste stappen om tot een actieagenda te komen met daarin concrete acties om de synergie tussen de twee sectoren verder te versterken.

Jaaroverzicht 2013

Ook in 2013 is volop gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van grensverleggende innovaties in agro en groen. In dit jaaroverzicht vooral een aantal highlights.

Nieuwe Malegenootschappen

Eigenaren/beheerders van bos en natuur zoeken naar nieuwe manieren om het beheer te financieren. Een groeiende groep burgers wil participeren in het beheer. Een malegenootschap kan tot stand komen.

Nieuwe kansen voor duurzame biomassa: afvalwater zuiveren met wilgen

In dit rapport een overzicht van ervaringen in het buitenland met waterzuiverende wilgenplantages. Die plantages leveren ook nuttige biomassa, en dus ook financieel rendement.

Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied

Veel boerderijen en stallen in Nederland hebben hun agrarische functie verloren - een proces dat ook de komende decennia zal doorgaan. Hoeveel erven dat tot 2030 zullen zijn, is in kaart gebracht.
Resultaatpagina(s): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken