De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Rapporten

Verwijzingen:

Alle rapporten:

Tussenrapportage Antibioticavrije Pluimveeketen

Met 2 Sisters Storteboom en Aviagen wordt toegewerkt naar antibioticavrij produceren in de pluimveeketen middels een vernieuwd kwaliteitsproces in de vleeskuikenketen en de schakels daarvoor.

Inspiratierichtingen Innovatie Agro & Natuur

Het werk van Innovatie Agro & Natuur wordt geïnspireerd door een aantal zoekrichtingen/uitdagingen die om heel andere oplossingen vragen. Resulterend in concepten voor baanbrekende innovaties: game ch

Gebruikscombinaties Windturbines

In het rapport een beschrijving van ideeën, voortgekomen uit een brainstormsessie. Combinaties zijn mogelijk met educatieve activiteiten, sport en spel, informatieborden en woonhabitat voor dieren.
Resultaatpagina(s): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken