De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Rapporten

Verwijzingen:

Alle rapporten:

Ten promising crops for Western and Northern Europe

In this report 10 plants are presented that seem particularly promising as 'new crops'. The goal is: creating new livelihoods for creative farmers in the area from the Netherlands eastward to Poland.

SmartBot-AgroBot

SmartBot-AgroBot: een nieuwe generatie autonome robots die m.b.v. slimme sensortechnologie complexe opgaven zelfstandig kunnen uitvoeren. Eén van de doelen is: landbouwwerktuigen die de bodem sparen.

(Akker)bouw de toekomst!

Het rapport gaat niet alleen in op trends, vragen en ambities voor de Nederlandse akkerbouw, maar ook op o.a. speelvelden voor innovatie en mogelijke projecten voor de toekomst.

Marktverkenning Multipurpose Maritiem Ondernemen

In dit rapport zijn de segmenten dienstverlening voor de offshore-industrie en aan de overheid nader uitgewerkt, incl. de bijbehorende scheepstypen en voor de visserij interessante werkzaamheden.

Krugerpark.nl

Tussenrapportage over de inhoudelijke en financiële haalbaarheid in de Oostvaardersplassen. Kan natuurbeheer worden betaald met inkomsten uit verblijfstoerisme?

KrugerparkNL - Kempen-Broek

Onbekend maar kansrijk... De onderzoeksresultaten van de 2e pilot KrugerparkNL samengevat

Nieuwe businessconcepten voor de natuur

Het is een uitdaging de toegankelijkheid van natuur voor zijn doelgroepen te verbeteren, zodat een bestendige toekomst gewaarborgd blijft.
Resultaatpagina(s): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken