De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Rapporten

Verwijzingen:

Alle rapporten:

Groen zorgaanbod bij gemeenten

Het matchen van zorgaanbieders en groengebieden in de gemeente Deventer

Groene Welzijnszorg

Mogelijkheden om dagbesteding, activiteitenbegeleiding en losse activiteiten meer in het groen te organiseren

Minder pillen meer natuur

Mogelijkheden om natuur in de gemeente Ede in te zetten bij behandeling van psychologische klachten

Natuur op Recept

Een verkennend onderzoek naar de behoeften en mogelijkheden van Natuur op Recept in Amersfoort.

De Groene Zorgverzekering

Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van het verzekeren van groen zorgaanbod

Quick Scan Groene Zorgverzekering

Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van een Groene Zorgverzekering

Power to Gas to Protein

De vraag naar dierlijke eiwitten stijgt naarmate de inkomens stijgen. In de intensieve veehouderij wordt de productie hiervan geoptimaliseerd. Dit gaat gepaard met o.a. een hogere milieubelasting.

Visieboek Floating Farm

Een drijvende boerderij in de stad.

Presentatiefolder GreenNest Experience & Hotel

Ruik, zie, voel en hoor groen aan de rand van Amsterdam. Met al je zintuigen de weldadige pracht en kracht beleven van bloemen en planten in zes biotopen. Dit is GreenNest Experience & Hotel
Resultaatpagina(s): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken