De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Rapporten

Verwijzingen:

Alle rapporten:

Geraffineerd voeren

Raffinage van in Nederland geteeld voer (gras en maïs) kan bijdragen aan het verminderen van de import van voer en daarmee van fosfor en stikstof, als gevolg van het verbeteren van de voerbenutting.

Kansen voor het concept dorpsLandgoed

Om te toetsen onder welke doelgroep(en) het concept dorpsLandgoed in het algemeen, en het dorpsLandgoedin Almelo in het bijzonder, het meest kansrijk is, is een concepttest uitgevoerd.

Windenergie in bosgebieden; een verkenning

Dit achtergronddocument is een bundeling van de deelverkenningen die zijn uitgevoerd naar natuur, recreatie, techniek, landschap, maatschappelijke betrokkenheid en financiën.

Windenergie in bosgebieden; een samenvatting

Dit rapport geeft een samenvatting van verkenning naar windenergie in bosgebieden.

Eindrapportage IP AB-vrije Pluimveeketen

Het IP AB-vrije Pluimveeketen van Innovatie Agro & Groen (voorheen InnovatieNetwerk) met 2 Sisters Storteboom is afgerond. Doel was om een antibioticavrije pluimveeketen te realiseren.

Buiten Zorgen

Buiten Zorgen is een innovatief zorgconcept voor (vroeg)dementerenden in, met en voor de natuur: ‘buiten’ dus en is het resultaat van een waarde-netwerk van verschillende organisaties.

iBeacons - Verkenning voor de natuur

Een verkenning naar de kansen en toegevoegde waarde van iBeacons voor de Nederlandse natuursector.

Nieuwe overheidsrollen in natuur en landschap

Dit essay laat zien welke nieuwe verhoudingen ontstaan tussen een bezuinigende overheid en een actieve samenleving.

Inventarisatie potentiële locaties Tijdelijke Natuur in Nederland

Deze inventarisatie geeft een zo goed mogelijk landsdekkend beeld (gespecificeerd naar provincies en gemeenten) van potentiële locaties Tijdelijke Natuur.
Resultaatpagina(s): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken