De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Rapporten

Verwijzingen:

Alle rapporten:

Lupine

Lupine is een kansrijk nieuw gewas voor duurzame en eerlijke productie en consumptie. Er moet een omslag plaatsvinden naar meer op plantaardige eiwitten gebaseerde consumptie door mens en dier.

Het afweegbaar maken van natuur- en milieunormen voor windmolens in bos en natuur

In dit essay wordt gepleit voor een andere rechtstoepassing, waardoor functiecombinaties als duurzame energieproductie en natuur onder omstandigheden rechtens wel mogelijk zouden kunnen zijn.

Water-Kennis-Akker

Akkerbouwend Nederland: te droog, te nat, te zout, extreme weersomstandigheden. In dit boekje zijn maatregelen beschreven om deze ongewenste situaties te voorkomen of nadelige effecten tegen te gaan.

InnovatieAcademie

Innoveren en leren zijn onafscheidelijk. De praktijk van innoveren laat zien dat leerprocessen niet altijd soepel verlopen. Een InnovatieAcademie kan sociale leerprocessen binnen netwerken versterken.

Waardevol Groen

Dat Nederland niet zonder natuur en landschap kan, is voor iedereen helder. Maar hoe financieren we de aanleg en het beheer van het groen en valt er door eigenaren ook geld te verdienen met natuur?

Op zoek naar een schaal die vertrouwen wekt

In dit essay wordt de relataie verkend tussen de schaalgrootte van bedrijven of organisaties en het maatschappelijke vertrouwen dat die organisaties genieten.

Oemoemenoe

Op boeiende wijze wordt in deze uitgave de andere kijk van Van Liere op energie en duurzaamheid gepresenteerd. Zijn columns verschenen in 2009-2011 in Europoort Kringen.

Gezond Landschap!

In dit rapport wordt het idee van de 'Caring Cirkels' (zorg, recreatie, landbouw en landschapsontwikkeling) concreet gemaakt voor het buitengebied van Didam.

Biomassa Binnenveld

Een verkenning van de mogelijkheden om via benutting van biomassa uit landschap inkomsten (of besparingen) te genereren voor diverse toepassingen in de 'biobased economy'.

Quickscan naar de potentie van koolstofopslag

Uitdaging in dit project is te onderzoeken of we het organische stofgehalte in de bodem van de rundveehouderij duurzaam en blijvend kunnen verhogen. Daarmee zou de sector een bijdrage kunnen leveren
Resultaatpagina(s):.. 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ..
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken