De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Rapporten

Verwijzingen:

Alle rapporten:

Geven aan Groen

Fondsenwerving in de cultuursector en de natuursector vergeleken

De rol van gemeenten bj het verbinden van zorg en natuur

Rapport over de mogelijkheden die gemeenten hebben bij het benutten van groen en natuur voor welzijn en gezondheid

Meat Your Own - Evaluatieverslag pilot regio Eindhoven - maart 2016

Om te leren hoe Meat Your Own kan groeien tot een succesvol concept is in november 2015 gestart met een pilot met een aantal boeren in de regio Eindhoven.

Drones - verkenning voor de natuur

Een verkenning naar de kansen van drones voor de Nederlandse natuursector.

De Groene Zorgverzekering II

Eindrapportage van het vervolgonderzoek naar de (on)mogelijkheden van het verzekeren van groen zorgaanbod

De ECOFERM Kringloopboerderij in de praktijk

Bij ECOFERM worden afvalproducten van de intensieve veehouderij gebruikt voor de productie van algen, kroos, biogas, elektriciteit, warmte en schoon water.

Markt voor Mest - update januari 2016

Mestverwerking is noodzakelijk omdat de Nederlandse veehouderij meer mest produceert dan kan en mag worden gebruikt. De afzet van mest is bepalend voor ontwikkelingsmogelijkheden in deze sector.
Resultaatpagina(s): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken