De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Nieuwsberichten

Verwijzingen:

Alle nieuwsberichten voor Antibioticavrije Ketens

01-2012 - Experimenteerfase AB-vrije ketens afgerond

Het Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens heeft de eerste fase afgerond, de “experimenteerfase”. De eindrapportages over de bevindingen in de varkensketen en in de pluimveeketen zijn te vinden op de website. Ook het advies van de klankbordgroep met betrekking tot de voortgang en het vervolg is hier te vinden. In de varkensketen heeft de k..

09-2011 - Perspectief op antibioticavrij produceren

Het Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens heeft, na een half jaar uitvoering met de betrokken varkensketen en pluimveeketen, een tussenstand opgemaakt. In de varkensketen heeft de aanpak succes. In een relatief korte periode hebben de deelnemers het gebruik van antibiotica fors verminderd en wordt het werken zonder antibiotica niet meer als ..

07-2010 - Klankbordgroep ingesteld

Er is een klankbordgroep ingesteld die de uitvoering en voortgang van het Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens gaat begeleiden. De klankbordgroep komt drie maal per jaar bijeenkomt voor de volgende taak/rol: Inhoudelijke begeleiding aanpak en voortgang van het Innovatieprogramma. Advisering Ministerie van LNV, oa met betrekking to..

07-2010 - Expertteams samengesteld

Er zijn twee expertteams samengesteld die de veehouders en ketens gaan begeleiden bij de analyse van de knelpunten en het uitwerken van hun aanpak om te komen tot antibioticavrij produceren. Deze expertteams bestaan uit de volgende personen.     Expertise-inbreng ..

03-2010 – Start IP Antibioticavrije Ketens

Minister Verburg heeft op 30 maart jl. het startsein gegeven voor het Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens, dat door Innovatie Agro & Natuur in samenwerking met enkele bedrijven uit de varkens- en vleeskuikenhouderij is opgezet. Doel is het voor deze sectoren ontwikkelen en implementeren van een pro..
Resultaatpagina(s): 01 02
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken