De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Nieuwsberichten

Verwijzingen:

Alle nieuwsberichten voor Agrocentrum

03-2015 - Mexico investeert in Agroparken

Staatssecretaris Dijksma leidt deze week een missie van 25 Nederlandse bedrijven naar Mexico. Dit land wil de komende jaren 450 miljoen euro investeren in Agroparken. Hiervoor wordt Nederlandse kennis ingezet. Het concept Agroparken is ruim 10 jaar geleden door Innovatie Agro & Natuur gelanceerd. Lees hier meer.   Bron: Groenten &..

02-2014 - Besluit gemeenteraad Almelo

De gemeenteraad van Almelo discussieerde op 11 februari 2014 over de toekomst van een terrein van circa 136 ha gelegen aan de Noordflank van de stad. Het college stelde de raad voor daarbij uit te gaan van het perspectief van een dorpslandgoed, een duurzame innovatieve agrarische ontwikkeling en een combinatie van beide. Dit mede op basis van een r..

02-2014 - Agropark Almelo in discussie

De gemeente Almelo bespreekt op 11 februari a.s. een plan om te komen tot "een spronginnovatie in vleesproductie waarin technische vernieuwing wordt gecombineerd met schaalvergroting". Het concept Agroparken wordt hierbij als inspirerend voorbeeld gezien. RTV Oost heeft recent een nieuwsbericht gepubliceerd en een reportage gemaakt, waa..

03-2013 - RLI pleit voor Agroparken

In haar advies Ruimte voor Duurzame Landbouw, dat gisteren is verschenen benadrukt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) de noodzaak voor een versnelde pluriforme ontwikkeling van de landbouw. Zij benoemt Agroparken als een perspectiefvolle richting. Daarmee steunt zij de ontwikkeling van dit concept, dat ruim 10 jaar geleden do..

02-2013 - Innovatie Agro & Natuur wint Plantagon Award 2

Tijdens de Urban Agriculture Summit in Linköping (Zweden) is Innovatie Agro & Natuur deze week bekroond met de Plantagon Award 2013.   Criteria voor de Plantagon Award zijn dat de winnende organisatie “substantieel moet hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van concrete innovatieve projecten op het terrein van stadslandbouw; projecte..

11-2010 - Biomassa-erf Putten wint prijs

Het project Biomassa-erf Putten krijgt een bijdrage van € 65.000 uit het Innovatieprogramma Mooi Nederland waarmee het Rijk zorgvuldig ruimtegebruik wil stimuleren. Daarmee is het een van de 32 winnaars uit de in totaal 176 projecten, ingediend in de categorieën Compacte stad, energielandschappen en Weg en verkeer. Het Biomassa-erf Put..

04-2010 - Agroparken in verkiezingsprogramma D66

D66 is voorstander van "high tech agroparken", waar innovatief, duurzaam en diervriendelijk wordt geproduceerd. Deze agroparken moeten op passende locaties worden gevestigd, bijvoorbeeld bij havens of op bedrijventerreinen. Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma van D66. ..

10-2009 - Agroparken in Gelderland

De provincie Gelderland biedt in de nieuwe structuurvisie bedrijventerreinen plaats aan twaalf agro-productieparken. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de implementatie van dit concept in de praktijk. Zie verder: http://www.agd.nl/1084900/Nieuws..

06-2008 - Plannen Agrocentrum gepresenteerd

Op 18 juni 2008 zijn de plannen voor het Agrocentrum gepresenteerd op een conferentie over megastallen. Op dezelfde dag verscheen het rapport van CLM in opdracht van Milieudefensie. Conclusie: "De megastallen zoals deze nu zijn voorzien in den lande, dragen eigenlijk niets bij aan een van deze ontwikkelingsrichtingen naar duurzaamheid. Daarmee zijn..

02-2008 - Uitzending RTL Nieuws over Megastallen

U komt via deze link op de pagina waar u de film van beide uitzendingen kunt downloaden en bekijken.  
Resultaatpagina(s): 01 02
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken