De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Nieuwsberichten

Verwijzingen:

Alle nieuwsberichten voor Knooperven

06-2015 - Knooperf 'Achterveldse Eng' verkocht

Knooperf 'Achterveldse Eng' is een voormalige agrarisch erf in de dorpsrand van Achterveld. Met de ontwikkeling van Knooperf Achterveldse Eng zal de publieke toegankelijkheid van het dorpsrandlandschap worden versterkt. Over het erf en door het landschap komen nieuwe wandelpaden, waarmee het erf een schakel gaat vormen tussen de dorpsrand, de ..

06-2015 - Knooperf De Veldboer verkocht

Vanaf de start was er veel belangstelling van potentiële kopers voor Knooperf De Veldboer. Door een combinatie van factoren, waaronder de crisis op de woningmarkt, is het lastig gebleken om individuele kopers te vinden die daadwerkelijk tot aankoop van een kavel konden / wilden overgaan. Het Tubbergse college van B&W heeft recent ingestemd met..

06-2014 - 2100 voetbalvelden aan vrijkomende bebouwing

Gebiedscoöperatie O-gen organiseerde 4 juni jl een bijeenkomst over het vraagstuk rondom de verwachte omvang van vrijkomende agrarische bebouwing. Nico Beun, programmamanager Innovatie Agro & Natuur, presenteerde voor een publiek van ruim 75 personen, het rapport  'Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied', waarbij ingezo..

03-2014 - Media-aandacht dreigende leegstand platteland

Naar aanleiding van het recent verschenen rapport 'vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied', dat in opdracht van Innovatie Agro & Natuur werd opgesteld door Alterra Wageningen UR, is er een stroom van media-aandacht onstaan. Naast artikelen in lokale en nationale bladen, besteedden radio en TV ook veel aand..

03-2014 - Leegstand dreigt op het platteland

Veel boerderijen en stallen in Nederland hebben hun agrarische functie verloren - een proces dat ook de komende decennia zal doorgaan. De per 2030 verwachte leegstand van Nederlandse boerenerven is ongeveer 15 miljoen m2, vergelijkbaar met de oppervlakte van 2100 voetbalvelden. Om verpaupering van het landelijk gebied te voorkomen, is herbestemming..

02-2014 - Nieuwe kansen

De ontwikkeling van Knooperf De Veldboer in Langeveen gaat een nieuwe fase in. Dat heeft de gemeente, na overleg met de provincie en Innovatie Agro & Natuur besloten. De gemeente kiest er voor om marktpartijen de kans te geven het erf te ontwikkelen. De gemeente ziet goede mogelijkheden voor De Veldboer en nodigt de markt uit om met ideeën (zor..

10-2013 - Boerderij vordert

De eigenaar van de boerderij op Knooperf De Veldboer is druk bezig met renovatiewerkzaamheden. De oude gevel aan de zijde van het erf is in volle glorie hersteld. Ook is er hard gewerkt aan het dak, waarin enkele doorzichtige pannen meer licht aan de binnenkant moeten geven.    

10-2013 -Informatieborden geplaatst

Op en rond Knooperf De Veldboer zijn borden geplaatst die informatie geven over het erf en de omgeving. Bewoners van Langeveen, wandelaars, fietsers en andere geïnteresseerden kunnen er in het kort iets lezen over de geschiedenis van het gebied, de natuur en het dorp. Klik hier als u de informatieborden wilt zien.    

06-2013 - Wat is een Knooperf?

In Langeveen, gemeente Tubbergen, wordt hard gewerkt aan het eerste Knooperf. In deze film wordt het concept Knooperven uitgelegd.  

03-2013 - Plannen aanpassen

Renovatie van de boerderij is in volle gang, de nieuwe aanplant op het erf is klaar voor de lente en de paden zijn zichtbaar gemaakt. In de wintermaanden is volop doorgewerkt aan Knooperf De Veldboer. Maar af is het nog lang niet. Er staan nog flink wat bordjes 'Te Koop' bij de verschillende kavels. Tijd om de plannen aan te passen? In aflevering..
Resultaatpagina(s): 01 02 03 04 05 06 07
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken