De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Nieuwsberichten

Verwijzingen:

Alle nieuwsberichten voor Nabij Groen

01-2010 - Grote respons op nieuwe battle

"Hoe kun je ervoor zorgen dat bewoners zich meer betrokken voelen bij het groen in hun buurt?". Met deze vraag van Innovatie Agro & Natuur zijn studenten en young professionals in een 'Battle of Concepts' aan de slag gegaan. De oogst werd deze week bezorgd: een lijvige map met daarin meer dan 40 concepten; met titels als: Wiki-eigenaarschap, Mijn G..

07-2009 - Rondetafels Gezondheid en Groen mei jl.

Op 19 en 20 mei jl.  zijn twee rondetafels georganiseerd. Het onderwerp van de tafels - gezondheid en groen; welbevinden door zelfsturing - bleek een heel actueel, levend en urgent thema. Tijdens de rondetafels heeft een gevarieerde groep mensen elkaar geïnspireerd en zijn veel initiatieven uitgewisseld die de betekenis van groen op heel dive..

05-2009 - Actieagenda voor de nieuwe leefruimte

Innovatie Agro & Natuur organiseert twee rondetafelconferenties over de vraag: hoe kunnen mensen weer zeggenschap krijgen over hun leefruimte. Mensen ervaren immers steeds vaker dat zij niet langer de regie over hun leven en omgeving hebben. Een groep mensen, actief binnen diverse sectoren, zal een agenda opstellen met adviezen en instrumenten. Met..

03-2009 - Twaalf visies Gezondheid zonder Grenzen

Onderstaand een korte inhoud van de afzonderlijke verhalen uit het rapport "Gezondheid zonder Grenzen". 1. Anne Lutje Schipholt Langdurig leven met een chronisch ME/CVS op een financieel minimumniveau komt aan orde. De keuzes & consequenties. Consequenties t.a.v. gezondheid, maar ook t.a.v. creativiteit, speelsheid, mogelijkheid tot expe..

03-2009 - Twaalf visies op gezondheid,geluk en natuur

Met het concept Gezondheid zonder grenzen is vanuit Innovatie Agro & Natuur gestart om mensen de regie over hun eigen gezondheid terug te geven. Doordat de regie nu veelal ligt bij de professionals in de gezondheidszorg – zij bepalen óf we ziek zijn, hoe ziek we zijn en wát daar aan te doen is – is gezondheid steeds meer los komen te staan va..
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken