De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Nieuwsberichten

Verwijzingen:

Alle nieuwsberichten voor Antibioticavrije Ketens

01-2016 – Eindrapportage IP AB-vrije Pluimveeketen

Het Innovatieprogramma Antibioticavrije Pluimveeketen is afgerond met een Eindrapportage. Het samenwerkingsprogramma van Innovatie Agro & Groen (voorheen InnovatieNetwerk) met 2 Sisters Storteboom had als doel om een antibioticavrije pluimveeketen te realiseren. De eindrapportage beschrijft de wijze waarop een vernieuwde regievoering en samenw..

03-2015 – KDV internationaal in de belangstelling

Op het bedrijf van Hans Verhoeven van Keten Duurzaam Varkensvlees is onlangs gefilmd ten behoeve van een Zwitserse reportage over antibioticagebruik in de varkenshouderij. Zijn bedrijf is als voorbeeld genomen waar het terugdringen van antibioticagebruik succesvol is doorgevoerd. Hans Verhoeven verteld over de aanpak op zijn bedrijf. In week 10 be..

07-2014 - Tussenrapportage IP AB-vrije Pluimveeketen

De eerste tussenrapportage over het Innovatieprogramma Antibioticavrije Pluimveeketen met 2 Sisters Storteboom en Aviagen doet verslag van de wijze waarop de keten met een verbeterd kwaliteitsproces in de keten toewerkt naar antibioticavrij produceren. Als eerst is het vernieuwen van het kwaliteitsproces in het gedeelte van de keten met vleeskuiken..

07-2014 - Succesvolle aanpak gaat nieuwe fase in

Op 26 juni jl. sloten Innovatie Agro & Natuur en Keten Duurzaam Varkensvlees hun samenwerking op het gebied van een Antibioticavrije Varkensketen af met een bijeenkomst. Ongeveer 70 mensen kwamen hiervoor naar het bedrijf van varkenshouder en KDV-deelnemer Hans Verhoeven in Valkenswaard. ''De samenwerking is heel goed geweest en ik heb er vertrouwe..

06-2014 - Varkenshouders samen voor antibioticavrij

Het gebruik van antibiotica in de varkenshouderij terugbrengen tot nul blijkt mogelijk. Innovatie Agro & Natuur ontwikkelde samen met Keten Duurzaam Varkensvlees een aanpak waarbij samenwerking binnen de keten centraal staat. Op 26 juni wordt tijdens de Innovatiedag Antibioticavrije Varkensketen duidelijk hoe kansrijk deze aanpak is voor de varkens..

03-2014 - Hans Verhoeven Agrarisch Ondernemer 2014

Hans Verhoeven is donderdag 27 maart uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2014. Uit handen van Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, ontving hij in Hotel Theater Figi te Zeist de hoofdprijs: een cheque ter waarde van € 12.500.Een deskundige jury, onder leiding van Aalt Dijkhuizen, koos Hans Verhoeven uit vijf genomi..

08-2013 - Start fase 2 Antibioticavrije pluimveeketen

Fase 2 van het Innovatieprogramma Antibioticavrije Pluimveeketen is gestart in de zomer van 2012. Bij de start stond eerst het organiseren van deelname van de gehele keten centraal omdat betrokkenheid van alle schakels in de keten van belang is. Initiatiefnemers slachterij 2 Sisters Storteboom en fokkerij Aviagen EPI hebben dit gezamenlijk opgepakt..

06-2013 - Start fase 2 Antibioticavrije varkensketen

Fase 2 van het Innovatieprogramma Antibioticavrije Varkensketen, gestart in het voorjaar van 2012, staat in het teken van opschalen, implementeren en oplossen van hardnekkige knelpunten. De ontwikkeling naar een antibioticavrije varkensketen met Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) krijgt serieus vorm. Bij de start van fase 2 stond het formuleren van..

09-2012 - KDV zet volgende stap met IP AB-vrije ketens

De “Keten Duurzaam Varkensvlees” (KDV) is na de positieve resultaten van fase 1 gestart met fase 2 van het Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens. Met De Hoeve BV als ketenregisseur is KDV op zoek gegaan naar 30 nieuwe varkenshouders die ook de uitdaging aan willen gaan om echt antibioticavrij te produceren. Deze nieuwe groep deelnem..

09-2012 - Vervolg IP AB-vrije ketens met pluimveeketen

Het Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens is gestart met fase 2 met de pluimveeketen. Pluimveeslachterij 2 Sisters Storteboom heeft de uitdaging opgepakt en heeft samen met fokkerij Aviagen EPI en Innovatie Agro & Natuur een plan van aanpak opgesteld om tot een antibioticavrije keten te komen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en ..
Resultaatpagina(s): 01 02
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken