De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Nieuwsberichten

Verwijzingen:

Alle nieuwsberichten voor Grassa! (Courage)

05-2012 - Grassa! valt in de prijzen

Het project Grassa! verwierf een tweede plaats in de duurzame top 100 van dagblad de Telegraaf. Grassa!-manager Gjalt de Haan nam tijdens een feestelijke bijeenkomst de bokaal in ontvangst. Het innovatieve karakter van het concept en de bijdrage aan de verduurzaming van de veehouderij ziet de jury als sterke punten. Gr..

09-2011 - Geslaagde presentatie van het Grassa! project

Tijdens de bijeenkomst Grassa! unlocked in Appelscha op 23 september werden de duurzame resultaten van het Grassa! project gepresenteerd en de eerste mobiele grasraffinaderij ter wereld gedemonstreerd. Op www.Grassa-unlocked.nl kunt u terecht voor een impressie van deze middag; met foto’s, presentaties e..

09-2011 - Presentatie eerste mobiele grasraffinaderij

Hoe kun je diervoeder, papier en karton verduurzamen? Door gebruik te maken van gras! De Grassa!-partners ontwikkelde een nieuwe, unieke techniek voor de raffinage van gras. Dat levert een hoogwaardig eiwitconcentraat op waarmee de veehouderij sojaschroot kan vervangen, alsmede een duurzame, w..

06-2011 - Grassa!-event in september

De eerste fase van Grassa! is per 1 mei dit jaar afgerond. Het sluitstuk van deze fase is het mobiel maken van de verbeterde pilotinstallatie. Het doel van het mobiel maken is om op diverse plekken in het land met diverse biomassastromen op praktijkschaal ervaring op te doen met de ontwikkelde raffinage-techniek. Het i..

07-2010 - Budget voor Grassa!

Uit handen van minister Verburg ontving Gjalt de Haan, de penvoerder van het Grassa!-consortium, op 8 juli een certificaat ter waarde van bijna € 1 miljoen. Met dit budget gaat Grassa! verder met technologische optimalisatie, verdere verfijning van de raffinage en opschaling van de proeffabriek in Oenke..

09-2009 - 'Grassa!' : proeffabriek in beeld

De pilot met grasraffinage, ‘ Grassa!’, draait volop en geniet veel belangstelling.Vers gras wordt er inmiddels geraffineerd tot diverse kwaliteiten vezels en een veelbelovend eiwitconcentraat. De nieuwe Grassa!-film laat het u allemaal zien. Voor de vezel worden toepassingsmogelijkheden in de papiersector onderzocht en voor het eiwit toepassin..

04-2009 - 'Grassa!' van start

Een ondernemend consortium is gestart met Grassa! Na vier jaar voorbereiding is het nu zo ver: in een loods in Oenkerk (Frl.) gaat dit jaar de eerste mobiele grasraffinaderij gras scheiden in een eiwitconcentraat en vezels. Gjalt de Haan, directeur van Hoogland Gras- en Groenvoeders uit Oudkerk, investeerde veel in de voorbereiding en is trekk..

06-2008 - Uitvoering pilot grasraffinage

In 2008 zal de pilot met grasraffinage worden uitgevoerd en bij gebleken succes een vervolg krijgen in een concreet commercieel businessconcept. Na de pilot kunnen Innovatie Agro & Natuur en Courage het initiatief overdragen aan het gevormde consortium of eventueel in een beperkte rol betrokken blijven. 

Historie Grasraffinage

Naar het raffineren van gras vond in 2007 een haalbaarheidsstudie plaats, gebaseerd op een theoretische verkenning en praktijkexperiment in 2006. Met een consortium bestaande uit Hoogland Gras- en Groenvoeders, het kenniscentrum papier en karton, Duynie veevoeders, Kemia Growhow, PMF machinefabriek, Eska Graphicboard en WUR A&F is een projectvo..
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken